İdari Yapı

MERKEZ MÜDÜRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yıldırım
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Tarihi: 21/10/2014
Okunma Sayısı: 2494