Yöneticinin Eğitimi Modül 8

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Yönetici Eğitim Semineri Modül 8: “KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM VE İHALE MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM/YÖNETİCİ SORUMLULUĞU”” konulu seminer Üniversitemiz Strateji Daire Başkan

“Yönetim ve Yöneticinin Sorumluluğu” Ele Alındı

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yöneticinin Eğitim Seminerleri” devam ediyor. Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerler serisinde bu kez Üniversitemiz Strateji Daire Başkanı Ertan Çekin, üniversitemiz yöneticileriyle buluştu.

“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yükseköğretim ve İhale Mevzuatı Çerçevesinde Yönetim/ Yöneticinin Sorumluluğu” isimli sunumda ilk olarak “yönetim”,  “yönetici”, “yetki ve sorumluluk” kavramları ele alındı. 2547, 5018 maddeler gereğince rektörün, dekanın, üst yönetimin sorumluluklarına değinen Çekin, “Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerin alınmasında, eğitim öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan ilke ve hedefleri doğrultusunda planlayıp yürütülmesinde, bilimsel ve idare gözetimin yapılmasında, bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında birinci derece yetkili ve sorumludur.” dedi; dekan ve müdürlerin de yetki ve sorumluluklarından bahsetti.

Harcama yetkisi, talimatı ve sorumlulukları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Çekin harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07/03/2018
Okunma Sayısı: 862