Yöneticinin Eğitimi Modül 9

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Yönetici Eğitim Semineri Modül 9: “Üniversitelerde Döner Sermaye Uygulamaları Eğitimi”” konulu seminer SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde İşletme Müdürü olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Vahit Yiğit

"Yöneticinin Eğitim Programı"nda Döner Sermaye İşletmeleri Ele Alındı

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi ile Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen,  “Yöneticinin Eğitim Programı” Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz yöneticilerinin yönetim becerilerini geliştirmek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen programın dokuzuncu konuğu, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde İşletme Müdürü olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Vahit Yiğit oldu. “Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Eğitim Programı” kapsamında katılımcılara bilgi aktaran Yiğit, Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri hakkında bilgi paylaşarak döner sermaye işletmelerinin amaçlarından söz etti.

Üniversite döner sermayeli işletmelerin özelliklerine değinen Yiğit, “Üniversite tüzel kişiliği içinde yer alıp ayrı bir tüzel kişiliği yoktur, 5018 Sayılı kanunun kurumsal kapsamı içinde yer alır. Bütçe, muhasebe, kontrol ve denetim işlemleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği kapsamında yürütülür. Muhasebe iş ve işlemleri maliye bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.” dedi.

Üniversite döner sermaye işletmelerinin tarihçesiyle birlikte döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırma süreçleri üzerinde de duran Yiğit, döner sermaye kanun tasarısındaki hedefleri, tek işletme, çerçeve kanun, 5018’e uyum, mali disiplin, yönetimde esneklik, saydamlık ve hesap verilebilirlik kapsamında değerlendirdi. Döner Sermaye işletmelerinin faaliyetlerinde mutlaka öğretim üyelerinin de katkısı olması gerektiğini belirterek “Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırmak, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak, belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve faaliyet alanlar ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak” gibi yükümlülüklerinin olduğunu ifade etti.

Yiğit, konuşmasının devamında “Döner Sermaye İşletmelerinin Gelir- Giderleri”,  “Üniversitelerde Döner Sermaye Katkı Payları ( Ek Ödeme)”, “Döner Sermaye İşletmelerinde Mal ve Hizmet Alımı”, “Harcama Yetkilisi” ve “Döner Sermaye İşletmelerinin Sorunları” konularından bahsetti.

Yayın Tarihi: 07/03/2018
Okunma Sayısı: 952